Çoklu link yönetimi

Bir ‘Daima-açık’ Ağ için

Cyberoam’un Çoklu Link Yönetimi WAN fazlalığını destekler ve sağlam ve garantili WAN mevcudiyeti ve güvenilir bağlantı sunar.

Kuruluşlar Cyberoam’un WAN bağlantı yönetimiyle Cloud ve SaaS dağıtımlarıyla işbirliği içindeki iş uygulamalarına garantili ve güvenli erişime sahip olmaktadır. Çoklu linkleri optimize ederek ROI sağlamakta ve aşırı yükü asgari seviyeye çekmektedir.


Özellik Özellik açıklaması Fayda
Otomatik Yük Dengeleme
Trafiği çoklu linkler üzerine otomatik olarak dağıtır
 
Linklerin ağırlıklı çevrimsel sıralı yük dengelemesi
 
Hız ve WAN linki maliyeti temelinde trafiğin yönlendirilmesini destekler
 
WAN linklerinin optimal kullanımını temin eder
 
 
Yüksek maliyetli linkler dahilindeki sermaye maliyetlerini düşürür
 
 
Yüksek  ROI sunar
Layer 8 Kimlik-tabanlı Yönlendirme
Aşağıdaki hususlar temelinde yönlendirme yolunu tanımlar
  - Kullanıcı
  - Kaynak
  - IP
  - Protokol
Ağ yükünü dengeler
 
Uygulama ve kullanıcılara güvenli ve sağlam QoS
 
Otomatik Link Failover
Çalışmayan WAN linkinin otomatik tespiti ve çalışan linke yönlendirilmesi
 
 
Uygulamalara erişim konusunda arızalar tespit eden çoklu test yöntemleri, Örnek: Stok Yönetimi, ERP, CRM – Ağ geçidinde ve WAN linki yolu boyunca devre dışı kalma durumlarını tespit eder
 
 
 
Sürekli hizmet ve uygulama mevcudiyeti
 
Kablosuz WAN Teknolojileri
Yedek veya ana linkler olarak 3G ve WiMAX yapılandırılmasını destekler
 
WAN fazlalığı oluşturur
 
Kablolunun devre dışı kalma riskini giderir
 
 
Kablolu bağlantı olmadığında güvenlik sağlar