Firewall

Güvenlik Duvarı güvenliği Layer 8’e genişletildi

Cyberoam Firewall ağ, uygulama ve kullanıcı kimlik-tabanlı güvenlik için durum ve derin paket denetlemesi sunmakta ve kuruluşları D0S, DDoS ve IP Suistimali saldırılarına karşı korumaktadır.

Cyberoam’un patent bekleyen Layer 8 İnsan kimlik-tabanlı Güvenlik Duvarı ilkeler temelinde iş profilini ve tüm UTM özellikleri dahilinde ilke yaratımı için tek bir ara yüzü mümkün kılarak kolay yönetim ve esneklikle harmanlanan yüksek güvenlik sunmaktadır.


Özellik Özellik açıklaması Fayda
Human Layer 8 Kimlik-tabanlı Güvenlik
Kimlik tabanlı ilke yaratılması
 
Erişim Kontrol Kriteri (ACC) – Kullanıcı-kimliği, Kaynak & Hedef Bölgesi, MAC ve IP adresi, Servis
 
 
Wi-Fi ve kullanıcıların uç noktaları paylaştığı gibi dinamik IP ortamlarını güvence altına alır
 
 
 
Karar almaya dayanan kullanıcı kimliği IP adresi tabanlı ilkelerle birlikte hataları önler
 
 
 
Hızlı kullanıcı tanımlama özelliğiyle denetim gereklerini kolaylaştırır
 
FUSION Teknolojisi
Tek ara yüz vasıtasıyla çoklu güvenlik özellikleri için ilke yaratılması
 
 
VPN, IPS, Anti-Virus & Anti-Spyware, Anti-Spam, Web Filtreleme, Bant Genişliği Yönetimi, Çoklu Link Yönetimi ile yeterli entegrasyon
 
 
Güvenlik, Bağlantı, Verimliliği harmanlar
 
 
Entegre perimetre güvenliği
 
Küçük İstemci Desteği
Oturum ID’leriyle küçük istemci onayı
   
Citrix –XenApp sunucusu, Microsoft Windows Sunucusunu (Microsoft TSE) destekler
 
   
Küçük istemci ortamında kimlik tabanlı ilkeler
Supports SaaS dağıtımları ve Cloud ortamını destekler
 
İşletme-Sınıfı Güvenlik
Durum denetlemeli failover ile yüksek kullanılabilirlik
 
Çoklu Güvenlik Bölgeleri
 
Dinamik Yönlendime
 
VLAN desteği
 
Sanal ana makine yeteneği
 
Çoğa gönderim
 
Çok çekirdekli teknoloji yüksek hızlı paralel işlemeyi mümkün kılar  
 
 
ICSA-sertifikalı Güvenlik Duvarı
 
Checkmark Level 5 Onaylı
Daha hızlı hizmet zamanları, daha az gecikme, daha basit yapılandırma, hızlı ağ büyümesi desteği
 
 
Dağıtık mekanlarda iş profili tabanlı gurupların yaratılmasını destekler
 
 
LAN ve DMZ içindeki sunuculara güvenli konakçılığı ve ana makine hizmetlerinde sınırlı ortak adreslerin verimli kullanımını mümkün kılar
 
 
 
Finans kuruluşları için stok güncellemeleri gibi gerçek zamanlı güncellemelerde çalışan uygulamaları destekler
 
Yüksek iş üretimi
Merkezi yönetim
CCC ile Merkezi Güvenlik
Basitleştirilmiş güvenlik yönetimi
Logging & Reporting
Layer 8 kimlik tabanlı Raporlama
 
Güvenlik duvarı kayıtları
 
Cyberoam iView ve CCC ile merkezi kayıt ve raporlama
 
CIPA, HIPAA, PCI DSS için uygunluk gereklerini karşılar